Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy en cookiebeleid

34 ROSE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.   Voor elk bezoek aan www.34rose.nl geldt dit privacy- en cookiebeleid. Dit privacy- en cookiestatement kan op ieder moment worden aangepast. Je kunt op www.34rose.nl het privacy en cookiebeleid inzien en via flore@34rose.nl een PDF-versie opvragen.
34 ROSE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (door bijvoorbeeld een profiel op www.34rose.nl aan te maken, telefonisch en in correspondentie)
 • Betaalmethode
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
34 ROSE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • De mogelijkheid te bieden items te bestellen op onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • Je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop ervan
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het tegengaan van overkreditering
 • Uitvoering van overeenkomsten met jou
 • Om je vragen te beantwoorden of een issue te behandelen via social media, e-mail, per post of telefoon
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het doen van gerichte marketingacties
 • Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van (de algemene) strategie(en)
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
34 ROSE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 34 ROSE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Als je 16 jaar of jonger bent mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website, 34 ROSE.
34 ROSE neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 34 ROSE) tussen zit. 
34 ROSE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op grond van wettelijke voorschriften. Je naam en e-mailadres slaan wij op zolang je op onze nieuwsbrief bent ingeschreven. 
34 ROSE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar flore@34rose.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 34 ROSE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 34 ROSE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
34 ROSE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via flore@34rose.nl
Deze informatie zal af en toe aangepast moeten worden, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom privacy en cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Op deze pagina zal altijd de meest geüpdatet versie van het privacy en cookiebeleid.


Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem contact op via flore@34rose.nl Gewijzigd: 5 augustus 2018